Regulamin Gift Card Gilli

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ GILLI

„GIFT CARD GILLI”

 1. WARUNKI UZYSKANIA KARTY RABATOWEJ GILLI
 2. Karta Rabatowa GILLI uprawniająca do jednorazowego rabatu przy następnych zakupach towaru wydawana jest Klientom, którzy spełnili poniższe warunki:
 3. dokonali zakupu w sklepie stacjonarnym Gilli, mieszczącym się przy ul. Polnej 127 w Toruniu lub sklepie online (gilli.pl) w dniach od 26.11.2020 do 30.11.2020
 4. wzięli udział w evencie „Black Friday Event” w dn. 27.11.2020, pojawiając się osobiście w sklepie stacjonarnym firmy Gilli przy ul. Polnej 127 w Toruniu
 5. Każdy klient może otrzymać tylko 1 szt. karty rabatowej GILLI
 1. KORZYSTANIE Z KARTY RABATOWEJ GILLI
 2. Karta Rabatowa GILLI uprawnia do zakupu w sklepie stacjonarnym GILLI w Toruniu oraz w sklepie online GILLI (gilli.pl) z rabatem udzielanym od ceny detalicznej brutto zakupionych towarów.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Rabacie, należy przez to każdorazowo rozumieć 20 % rabat
 4. Rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi oraz innymi zniżkami udzielanymi Partnerom oraz Projektantom
 5. Karta Rabatowa GILLI zawiera specjalnie wygenerowany kod rabatowy który należy bądź okazać w formie wydruku przy dokonywaniu zakupu stacjonarnie.
 6. Każdy kod zostaje przypisany do konkretnego Klienta, zgodnie z danymi podanymi w formularzu wypełnianym przy składaniu zamówienia online, w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym karta ważna jest na okaziciela (rabat przyznany zostaje osobie, która okaże kartę rabatową Gilli przy składaniu zamówienia)
 7. Do zakupu z rabatem, wynikającym z Karty Rabatowej GILLI, uprawnieni będą wyłącznie posiadacze Karty, którzy przed zakupem okażą sprzedawcy Kartę w sklepie stacjonarnym lub wpiszą kod z karty przy składaniu zamówienia online w polu „Kod Rabatowy”
 8. Karty nie wolno odstępować osobom trzecim
 9. Każdy wygenerowany kod jest jednorazowy – oznacza to że można go użyć tylko raz, na jedno zamówienie
 10. Karta Rabatowa Gilli ważna jest do 30.06.2021, kod zostaje automatycznie unieważniony po tej dacie w przypadku jego niewykorzystania
 1. INFORMACJE O KARCIE
 2. Wydawcą Karty Rabatowej GILLI jest Grey Design Martyna Jankowska z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 127
 3. Karta Rabatowa GILLI jest kartą papierową, zawiera naklejkę z jednorazowym kodem promocyjnym oraz datę ważności
 4. Karta Rabatowa GILLI jest bezpłatna
 5. Karta Rabatowa GILLI nie jest kartą płatniczą
 6. Karta Rabatowa GILLI jest ważna do 30.06.2021
 1. USTALENIA KOŃCOWE
 2. Wydawca Karty Rabatowej GILLI zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty bez podania przyczyny i bez prawa do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.
 3. Jeśli karta rabatowa GILLI zostanie uszkodzona, a odczytanie kodu rabatowego nie będzie możliwe, klientowi nie przysługuje wymiana na nową ani żadna forma rekompensaty.
 4. Grey Design Martyna Jankowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do “Regulaminu Posiadacza Karty Rabatowej GILLI”.
 5. Wszelkie pisma i powiadomienia wysyłane będą do Klienta na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia (jedynie w przypadku zakupów online)
 6. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w sklepie stacjonarnym GILLI w Toruniu, oraz na stronie internetowej www.GILLI.pl